Besked om höstens mässa

Under året som gått har vi dessvärre fått ställa det fysiska mötet åt sidan och istället “träffas” digitalt. Vår förhoppning och ambition har hela tiden ändå varit att vi ska kunna genomföra Logistik & Transport i november. Med respekt för den tid och de resurser som våra utställare lägger ned, och utifrån rådande omständigheter samt fortsatt gällande restriktioner från Folkhälsomyndigheten har vi kommit fram till att genomförandet av Logistik & Transport 2021 inte är möjligt.

Logistik & Transport arrangeras istället den 8-9 november 2022.