Konferensen Logistik & Transport är den tyngsta konferensen i branschen. Här diskuteras de senaste problemställningarna och utmaningarna inom logistik och transport. Från omvärldsbevakning till verkliga case.

2016 års konferens hade ett tungt startfält med flera profiler från Svenskt Näringsliv på plats och antalet medverkade var fler än någonsin med 450 personer på plats. 
Konferensprogrammet för 2017 publicerar vi i juni 2017.

Konferensämnen från 2016

 • ”OMVÄRLDSBEVAKNING” – EN NATIONELL OCH INTERNATIONELL SPANING PÅ LOGISTIK, POLITIK OCH NÄRINGSLIV
 • HÅLLBAR LOGISTIK 2.0 – MEST MÖJLIGHETER, MEN OCKSÅ NÅGRA HOT
 • FRAMGÅNGSRIK E-HANDEL – LOGISTIKEN GÖR SKILLNAD
 • ÖKAD INTERMODALITET – DEN STRATEGISKA TRAFIKSLAGSMIXEN – MEN ”NÄRDÅ DÅ”?
 • CITYLOGISTIK I FRAMTIDENS STAD
 • RUNDABORDSSAMTAL – SAMVERKAN OCH HAR MILJÖN ETT PRIS?
 • LOGISTIK 4.0: ”THE INTERNET OF THINGS”, AUTOMATISERING & ROBOTISERING: EN RESA MOT FRAMTIDEN
 • SLAGET OM DAGLIGVARORNA; E-HANDEL ELLER BUTIK?
 • DET DIGITALA EKOSYSTEMET SKAPAR NYA MÖJLIGHETER
 • STARTUPS I LOGISTIKBRANSCHEN – TRÄFFA MORGONDAGENS STJÄRNOR
 • LAGERSTYRNING FÖR E-HANDELN – ”RÄTT SERVICEGRAD OCH RÄTT LAGEROMSÄTTNING GER LÖNSAMHET
 • E-HANDELSLOGISTIK UR ETT FRAMTIDSPERSPEKTIV
 • FORSKNINGSPROJEKT – CSR / TRANSPORT OCH SMARTA GLASÖGON INOM MATERIALHANTERING

Vill du läsa hela programmet från 2016?

Till program
Infrastrukturminister

Anna Johansson

Koncernchef & VD

Martin Lundstedt

Volvo

Moderator

Elmsäter-Svärd

fd. Infrastrukturminister

Head of Shipping

Carl-Johan Hagman

Stena Line


Partners:

                 

Content partner:

     

Mediapartners: