Almir Kudra

Gruppchef Brottssamordning och Transportsäkerhetsgrupp, Polisen
onsdag
Transportslag i samverkan för hållbara och säkra transporter