Anders Alpsten

Processägare Analysera och selektera samt Genomföra fysisk kontroll, Tullverket
måndag

A1 - Ny Tullagstiftning - Utmaningar och möjligheter för transport- och logistikbranschen