Ankie Hvittfeldt

VD, Hvittfeldt Invest AB

Beskrivning

Entreprenöriell styrelse arbetare som handleder VD-grupper, och investerar i startups

onsdag

A3 - Logistik utanför boxen – Start Ups