Anna Dyhre

Moderator

Beskrivning

Anna Dyhre är moderatorn som ser till att det blir energi i samtalen. Med en bakgrund som jurist och samhällsvetare har hon blivit uppskattad för sin breda kunskap och förmåga att enkelt kommunicera invecklade frågor. Anna är flitigt anlitad moderator både i Almedalen och internationellt. Hon är författare till fyra böcker som har nominerats till årets HR-bok flera gånger och är specialist inom området Employer Branding. Anna hjälper företag som rådgivare för att de ska bli attraktivare arbetsgivare mot rätt målgrupper. Annas senaste publikation ”Det ängsliga samhället – tio problem och fem lösningar” har uppmärksammats i media. Anna är bördig från Göteborg men bor numera i Stockholm efter några år som Senior Account Manager inom kommunikation i London.

måndag

A3 - Global Outlook - Vad driver förändringar på den globala arenan?

A3 - China – Changing the Way The World Works