Anna Fredriksson

Docent, Linköping University

Beskrivning

Anna Fredriksson tillhör bygglogistikgruppen vid Linköpingsuniversitet, Campus Norrköping. Hon fokuserar på planering och styrning av material och resurser inom bygg samt hur bygglogistik kan bli en del av stadsplaneringen. Just nu driver hon projekt inom frågorna: Hur organiserar vi bygglogistik vid större byggprojekt i städer, vem ska ha vilken roll och hur ser vil till att kostnader och nyttor blir jämt fördelade? Vilka verktyg behöver kommuner för att bygglogistik ska kunna vara en del av detaljplaneskedet såväl som TA-planerna?

måndag

A1 - Temporary city logistics - constant challenges call for flexible solutions