Anne Törnqvist

Processägare Klarera varor och transportmedel, Tullverket
måndag

A1 - Ny Tullagstiftning - Utmaningar och möjligheter för transport- och logistikbranschen