Arne Andersson

Nordic e-Commerce advisor, PostNord

Beskrivning

Arne Andersson, rådgivare och talesperson inom digital handel på Postnord. Arne har i mer än tjugo års tid varit en stark drivkraft för smartare handel och förbättrad kundupplevelse. Arne har djup kunskap och insikt i e-handelsvärlden från många olika perspektiv. Arne är också en av de tongivande personerna bakom flera uppskattade rapporter om e-handelns utveckling, t ex; ”E-barometern”, ”E-handeln i Norden” och ”E-handeln i Europa”.

onsdag

A1 - Framtidens hållbara leveranstjänster - Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handeln exploderar och konsumentmakten ökar?