Bo Hallams

Affärsrådgivare, E-drop

Beskrivning

Nowaste Logistics tillhandahåller skräddarsydda logistiklösningar inom flera olika branscher och segment. Vi är ett värderingsstyrt företag med kärnkompetens inom automation, IT och personal. E-Drop är en ny typ av smart leveransservice som vi tagit fram med ett antal partners som bygger på en box med en temperaturreglering anpassad för att hantera även kylvaror, utrustad med ett digitalt lås och uppkopplat till en molntjänst. Tjänsten kan utformas för att passa till en privat villa, alternativt att delas mellan flera hushåll i ett lägenhetsområde eller småhusområde, alternativt installeras i anslutning till en butik/utlämningsställe/resecentrum för automatisk hämtning av beställda varor.

onsdag

A3 - Logistik utanför boxen – Start Ups