Erik Sandberg

Biträdande Professor, Linköpings Universitet

Beskrivning

Erik Sandberg är Biträdande Professor på avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling, Linköpings Universitet. Hans forskning handlar om logistikens strategiska betydelse i handelsföretag.

tisdag

A3 - Handel 3.0 – kombinationen av ny teknik och effektiv logistik avgör striden