Frans Prenkert

Handelsrådet/Örebro Universitet

Beskrivning

Frans Prenkert är professor i företagsekonomi och medlem i marknadsföringsgruppen vid Handelshögskolan vid Örebro universitet och leder forskningen i logistik inom forskargruppen INTERORG.

Hans forskning ligger inom området industriell marknadsföring med särskilt fokus på industriföretagets externa flöden och inter-organisatoriska nätverk.

onsdag

A1 - Framtidens hållbara leveranstjänster - Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handeln exploderar och konsumentmakten ökar?