Gunilla Grahn-Hinnfors

ansvarig stadsutveckling, Västsvenska Handelskammaren

Beskrivning

Jag arbetar på Västsvenska Handelskammarens politikavdelning med påverkansarbete inom stadsutveckling. Vi vill att arbetsmarknadsregionen i Västsverige ska växa och på sikt bestå av tre miljoner människor och att Göteborgs ska bli en miljonstad. Genom förtätning, stråktänkande och samarbeten mellan näringsliv, akademi och politik ska de västsvenska städerna bli än mer attraktiva och framgångsrika.

måndag

A1 - Temporary city logistics - constant challenges call for flexible solutions