Henrik Roderhult

Director, Newsec

Beskrivning

Henrik Roderhult ansvarar för Newsecs kunder inom segmenten industri och logistik och bistår exempelvis fastighetsbolag och kommuner med värdering och strategisk analys. Henrik sitter också i BNP Paribas Internationella logistiknätverk.

tisdag

A1 - Logistikfastighetsboomen! – Hur tänker och agerar marknadens aktörer när kartan ritas om?