Jan Conradsson

Partner, Inquire

Beskrivning

Jan Conradson har jobbat med affärsutveckling inom logistik och Supply Chain management i 20 års tid. Jan har varit en av pionjären inom området fjärdepartslogistik och har bland annat arbetat som marknads- och försäljningsdirektör på UAE Logistics, Business Development Manager på Green Cargo och försäljningschef på Sonat AB.

onsdag

A1 - Framtidens hållbara leveranstjänster - Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handeln exploderar och konsumentmakten ökar?