Joel Banck

Customer Advisor, Relex Solutions

Beskrivning

Joel arbetar på RELEX Solutions som specialist på att lösa komplexa utmaningar inom detaljhandelns och leveranskedjans planering. Joel arbetar dagligen med att hjälpa företag att hitta innovativa lösningar för att säkra effektiva processer inom alla delar av Supply Chain. Med sin erfarenhet från att arbeta med flertalet kunder i olika branscher, bidrar han även med att utveckla RELEX lösning framåt – där användning av Machine Learning är en viktig komponent.

RELEX Solutions stödjer detaljhandelsföretag i att förbättra deras konkurrenskraft genom lokal sortimentsstyrning, effektiv varuplacering, noggranna prognoser och varupåfyllning, och optimerad personalplanering. Detta möjliggör för samordnat arbete mellan organisationens olika funktioner i detaljhandelns viktigaste processer: handeln, försörjningskedjan och butiksverksamheten.

Machine Learning är ett väl diskuterat ämne i ett växande antal rapporter och texter. Ofta diskuteras fördelarna som finns med att använda maskininlärning i prognostisering. Baserat på erfarenheten av över 220 kunder ger RELEX nu sin bild av varför hypen kring Machine Learning ibland är överdriven och hur Machine Learning bör användas i praktiken för att få tillförlitliga efterfrågeprognoser.

tisdag

A1 - Bäst matte vinner? – lönsam lagerstyrning i det tredje årtusendet