Johan Hagberg

Docent, Göteborgs Universitet

Beskrivning

Johan Hagberg är docent i företagsekonomi särskilt marknadsföring på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och forskar om marknadsföring, konsumtion och utveckling inom detaljhandeln. I pågående forskningsprojekt studerar han konsumentlogistik och digitalisering av handel och konsumtion.

tisdag

A3 - Handel 3.0 – kombinationen av ny teknik och effektiv logistik avgör striden