Johan Marklund

Professor i produktionsekonomi, Lunds Tekniska Högskola

Beskrivning

Johan Marklund är professor i produktionsekonomi vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Hans forskning handlar om kvantitativa metoder och matematisk modellering av beslutsproblem under osäkerhet inom produktionsplanering, logistik och supply chain management. Ett betonat forskningsområde är styrning av materialflöden i kopplade lagersystem under olika former av informationstillgänglighet och hållbarhetskriterier.

tisdag

A1 - Bäst matte vinner? – lönsam lagerstyrning i det tredje årtusendet