Johan Woxenius

Professor i sjöfartens logistik, Göteborgs Universitet

Beskrivning

Johan Woxenius är professor i sjöfartens transportekonomi och logistik på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han har en bakgrund på Chalmers och ägnar stor del av sin tid till att utveckla samarbetet mellan universiteten. I sin forskning sätter Johan in sjöfarten i ett logistiskt sammanhang med fokus på intermodala transportkedjor. Aspekter såsom hållbarhet, branschstruktur, produktionssystem, nätverksdesign och relationen mellan hamn och hamnstad behandlas. Han leder ett projekt som analyserar de logistiska konsekvenserna av konflikten i Göteborgs containerhamn.

tisdag

A3 - Transporternas väg mot digitalisering – Är hamnarna nyckeln i de intermodala lösningarna ?