Karolina Lönnqvist Duras

Kommunikationsstrateg, Tullverket
måndag

A1 - Ny Tullagstiftning - Utmaningar och möjligheter för transport- och logistikbranschen