Lars Hultén

VD, Swisslog
tisdag

A1 - Logistikfastighetsboomen! – Hur tänker och agerar marknadens aktörer när kartan ritas om?