Linda Borgenstam

DB Schenker

Beskrivning

Linda är VD för Schenker Consulting AB, ett kompetensbolag som erbjuder konsulttjänster inom logistik/SCM såsom Supply Chain Design, lager- och transportoptimering, processutveckling, projektledning. Ett spännande uppdrag som vi har är att driva DB Schenkers öppna innovationsprogram där vi driver en rad spännande projekt med framtidens logistik i sikte.
Linda sitter även med som ledamot i det av regeringen utsedda nationella godstransportrådet som ska skapa förutsättningar för utveckling inom transportsektorn för att hitta konkurrenskraftiga och miljösmarta lösningar.

tisdag

A3 - Transporternas väg mot digitalisering – Är hamnarna nyckeln i de intermodala lösningarna ?