Mats Udikas

Chefredaktör, Transportnytt

Beskrivning

Mats Udikas är chefredaktör för Transportnytt sedan 2005. Transportnytt är inriktad på logistik, e-handel, materialhantering och transporter. Transportnytt ges ut som tryckt magasin tio gånger om året och som elektroniskt nyhetsbrev en gång i veckan. Se www.transportnytt.se

onsdag

A3 - Framtidens Materialhantering - Automation, Robotisering, AI eller manuell hantering