Patrik Jonsson

Professor Operations & Supply Chain Management, Chalmers Tekniska Högskola

Beskrivning

Nästa generations lagerstyrning – bäst matte vinner – med ständig förbättring utan mänsklig inblandning Beskrivande text om er själv: Patrik Jonsson är professor i logistik vid Chalmers tekniska högskola. Han är också aktiv inom Logistikföreningen Plan och ansvarar bland annat för Plans kurser i Sälj- och verksamhetsplanering och APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP)

Patrik kommer presentera forskning om nya sätt att visualisera variation i planeringsdata inom försörjningskedjor.

tisdag

A1 - Bäst matte vinner? – lönsam lagerstyrning i det tredje årtusendet