Per Olof Arnäs

Logistikforskare, Chalmers
tisdag

A3 - Transporternas väg mot digitalisering – Är hamnarna nyckeln i de intermodala lösningarna ?

onsdag

A3 - Logistik utanför boxen – Start Ups