Robert Falck

Founder & CEO, Einride

Beskrivning

Robert Falck är utbildad civilingenjör (Chalmers) samt nationalekonom och företagsekonom (Handelshögskolan i Göteborg). Efter att han tagit sin master i mechanical engineering började han arbeta för Chalmers med internationella relationer (under Karin Markides, Chalmers dåvarande rektor, som nu sitter i Einrides styrelse). Under en tid var han ”stationerad” vid Stanford, där han kom i kontakt med forskning och utveckling inom självkörande-teknik.

Efter det arbetade han i några år på Volvo trucks, där han så småningom blev globalt ansvarig för delar av produktionen. Erfarenheterna från bland annat Stanford övertygade honom om att tunga vägtransporter kan (och borde) tänkas om i grunden, utifrån de möjligheter som den nya tekniken skapar. 2016 valde han att lämna Volvo och grundade Einride, tillsammans med Filip Lilja och Linnea Kornehed.

tisdag

A3 - Transporternas väg mot digitalisering – Är hamnarna nyckeln i de intermodala lösningarna ?