Tony Fang

Professor, Stockholms universitet

Beskrivning

Sverige och Kina i mitt hjärta

måndag

A3 - Global Outlook - Vad driver förändringar på den globala arenan?

A3 - China – Changing the Way The World Works