AI-förbättrad mobilitet - hur ska det gå till?

  • tisdag / 24 oktober / 2023
  • 14:40-15:00

AI har stor potential att förändra logistikbranschen och göra den mer hållbar. Men en förutsättning för att lyckas är samarbete mellan privata och offentliga aktörer och akademin. Anna Kristiansson på Closer berättar om projektet AI Enhanced Mobility och utmaningarna med att koppla samman det traditionella transportsystemet med AI-revolutionen på systemnivå. Hon spanar också kring start-ups som siktat in sig på godstransportsystemet. Closer är en neutral plattform med fokus på effektiva godstransporter.

Talare
Anna Kristiansson Projektledare Closer
Lokal
E4
Spår
Konferens