"Bilen, Bränslet & Beteenden" - nu blir det konkret - 2030-sekretariatet

  • tisdag / 07 november / 2017
  • 10:30-12:30

Beskrivning

Den 6 november inleds det stora FN-klimatmötet i Bonn. Mindre än två månader senare, den 1 januari, ska Sveriges nya klimatlag träda i kraft, som då slår fast att transporternas klimatpåverkan ska minska med 70% till 2030 – vi ska nå en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Hur hänger dessa mål ihop? Hur påverkar de min verksamhet? Vad krävs i framtiden för att vara hel och ren, och hur ska min verksamhet tjäna pengar på omställningen? Vilka fordon används för morgondagens tunga fordon, vilka drivmedel använder de och hur sker framtidens distribution ut – på kort och lång sikt? Den 6 november inleds det stora FN-klimatmötet i Bonn.

 

Mindre än två månader senare, den 1 januari, ska Sveriges nya klimatlag träda i kraft, som då slår fast att transporternas klimatpåverkan ska minska med 70% till 2030 – vi ska nå en ”fossiloberoende fordonsflotta”. Hur hänger dessa mål ihop? Hur påverkar de min verksamhet? Vad krävs i framtiden för att vara hel och ren, och hur ska min verksamhet tjäna pengar på omställningen? Vilka fordon används för morgondagens tunga fordon, vilka drivmedel använder de och hur sker framtidens distribution ut – på kort och lång sikt? Lyssna på konkreta tips från Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatets grundare, ”miljörörelsens Bono” enligt Aftonbladet, och Mattias Goldmann, vd för tankesmedjan Fores, utsedd till mäktigast i Hållbarhetssverige och på väg till klimatförhandlingarna, tillsammans med inspirerande partners från transportsektorn i ett interaktivt och högrelevant konferensspår!

 

Detta spår ger dig insikter i hur du kan forma din verksamhet för att möta de klimatkrav och miljö-regleringar som finns i vår omvärld.

 

  • 10.30: Inledning Jakob Lagercrantz. Nu rör det på sig; städernas krav i Europa, miljözoner för lätta fordon i Sverige och Bränslebyte.
  • 10.40: Mattias Goldmann. Vägen till Bonn går via konkreta exempel, biogas på Jylland och besök på Samsö
  • 11.00: Anders Roth, IVL. Miljözoner – en kraftig markering för hälsa och miljö. Vilka fordon får trafikera centrala staden. Hur kör man i framtida Göteborg
  • 11.20: Stefan Lindholm, Scania – hur ser stadstrafiken ut i framtiden, nya krav nya fordon?
  • 11.40: Johanna Ström, Bring. Distribution och staden. Kommande utmaningar.
  • 12.00: Patrik Thelandersson. Hur gör vi med last mile, kan digitala lösningar bidra?
  • 12.15: Diskussion under Jakobs ledning

Köp konferensbiljett