A1 - Bäst matte vinner? – lönsam lagerstyrning i det tredje årtusendet

  • tisdag / 06 november / 2018
  • 13:00-16:30

Beskrivning

Hur mycket som skall fraktas och när, vad som skall lagras och i vilka kvantiteter, dikteras i de flesta försörjningskedjor av lagerstyrning. Mjukvarusystem spottar ur sig förslag baserade på parametrar och planerare gör avvägningar efter bästa förmåga som i slutändan sätter lastbilar, lager och truckar i arbete.

 

Detta konferensspår handlar om Best Practice för lagerstyrning i det tredje årtusendet. Vilka metoder och beräkningar kan användas för att nå bättre styrning? Kan algoritmer helt ersätta planerare och mänskliga beslut? Kan datorerna lära sig att hela tiden bli bättre på det de förslår?

 

Intressanta föredrag med representanter från forskningsvärlden och mjukvaruleverantörer som föredrar sina senaste rön och tillämpningar. Vi avslutar med en paneldiskussion om den framtida utvecklingen inom området.

 

Logistikföreningen Plan är content partner till svenska mässan sedan 2017. Plan är ett kompetensnätverk för alla som arbetar med logistik, supply chain och flödesinriktat förbättringsarbete.

 

Moderator
Magnus Nordfeldt Logistikutvecklingsansvarig i Göteborgs Hamn
Medverkande
Joel Banck Customer Advisor Relex Solutions
Patrik Jonsson Professor Operations & Supply Chain Management Chalmers Tekniska Högskola
Johan Marklund Professor i produktionsekonomi Lunds Tekniska Högskola
Daniel Martinsson Affärsområdeschef EazyStock
Tomas Wennerstein Delägare och konsultchef Optimity Software

Säkra din plats på konferensen!