A1 - Ny Tullagstiftning - Utmaningar och möjligheter för transport- och logistikbranschen

  • måndag / 05 november / 2018
  • 09:30-12:00

Beskrivning

Just nu händer det mycket inom tullområdet. Införandet av EU:s nya tullagstiftning innebär stora förändringar i hela logistikkedjan. Dessutom närmar sig brexit. Transport- och logistikhanteringen kommer att påverkas och målgrupper som tidigare inte behövt lämna uppgifter till Tullverket måste förbereda sig för att nu göra det. Förändringarna innebär stora utmaningar för både näringslivet och Tullverket, men också nya möjligheter. Ett digitalt och automatiserat informationsutbyte kan ge näringslivet sänkta transaktionskostnader och Tullverket nya möjligheter vid riskbedömning och kontrollinsatser i varuflödet.

 

Inom EU pågår sedan den 1 maj 2016 ett förändringsarbete som syftar till att allt informationsutbyte mellan företag och tullmyndigheter ska ske digitalt. Förändringsarbetet består av tre delar: ny lagstiftning, nya it-system och standardiserade arbetsprocesser. Målet är att samordna tullhanteringen inom EU som i förlängningen ska bli enklare, billigare och snabbare.

Medverkande
Anders Alpsten Processägare Analysera och selektera samt Genomföra fysisk kontroll Tullverket
Karolina Lönnqvist Duras Kommunikationsstrateg Tullverket
Sofia Ekelöf Programansvarig Elektronisk Tull Tullverket
Lars-Gunnar Nilsson Sakkunnig digitalt informationsutbyte Tullverket
Cecilia Olsson Kundanalytiker Tullverket
Kenneth Persson Sakkunnig EU och internationellt arbete Tullverket
Anne Törnqvist Processägare Klarera varor och transportmedel Tullverket

Säkra din plats på konferensen!