A3 - Transporternas väg mot digitalisering – Är hamnarna nyckeln i de intermodala lösningarna ?

  • tisdag / 06 november / 2018
  • 09:30-12:00

Beskrivning

Konferensspåret Framtida Transporter diskuterar förutsättningar som digitalisering, artificiell intelligens och kravet på hållbara transportlösningar ger företag med ambitionen att ligga i framkant på utvecklingen mot konkurrenskraftiga logistikkedjor. Vi tittar på sjöfart. Vi tittar på vägtransporter med förarlösa fordon. Vi diskuterar sårbarheten i intermodala logistikkedjor där hamnar ingår och där Göteborgskonflikten påvisat sårbarhet. Vi får höra en av Sveriges större transportköpare, Lantmännen, beskriva vägen fram mot fossilfri logistik.

Medverkande
Per Olof Arnäs Logistikforskare Chalmers
Linda Borgenstam DB Schenker
Carl Ceder Lidl
Robert Falck Founder & CEO Einride
Joachim Glassell VD Maritimt Forum
Ingela Kraemer Project Manager Group Supply Chain Lantmännen Ek
Johan Woxenius Professor i sjöfartens logistik Göteborgs Universitet
Joakim Ärlund VD/Förhandlingschef Sveriges Hamnar

Säkra din plats på konferensen!