Transportslag i samverkan för hållbara och säkra transporter

  • onsdag / 06 november / 2019
  • 10:45-12:00
  • Plats Lokal Handel

Beskrivning

Ökad samverkan mellan transportslag är avgörande för att minska godstransporters miljöpåverkan utan att göra avkall på ekonomi och effektivitet. Under det här seminariet diskuterar vi vad som krävs för att omlastnings-/kombiterminaler ska vara intermodalt effektiv och hur vissa orter lyckats positionera sig som noder för omlastning av gods, samt hur varuägare och transportföretag utvecklat affärsmodeller inom detta område.
Seminariet jämför även godstransporter på järnväg med frakter med lastbil på elväg, samt tar upp transportsäkerhetsmässiga aspekter.
Företrädare för varuägare, transportföretag, omlastningsnoder och kommuner diskuterar dessa högaktuella ämnen under seminariet.

Medverkande
Göran Arkler Transportindustriförbundet
Roger Blom Ernst Express
Björn Garberg Trafikverket
Anders Karlsson Svensk Åkeritidning
Almir Kudra Gruppchef Brottssamordning och Transportsäkerhetsgrupp Polisen

Ta genvägen till din framtida transport- och logistikstrategi

5-6 november, Svenska Mässan, Göteborg