KONFERENSPROGRAM

2018

Logistik & Transport erbjuder den tyngsta konferensen i branschen. Här diskuteras de senaste problemställningarna och utmaningarna inom logistik och transport. Från omvärldsbevakning till verkliga case. Detta är genvägen till din framtida transport- och logistikstrategi.

Vår ambition är att debattera, utveckla och sprida ”state of the art” lösningar för såväl nordiska som globala varuflöden. Genom att samla framstående företrädare för näringsliv, stora och små företag, forskning och politik vill vi flytta gränsen för nyttjandet av de bästa lösningarna i praktisk funktion och verklighet. Vi vill få  beslutsfattare, med någon form av koppling till varuflöden och dess kringliggande tjänster och servicebehov, att samlas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra till framgångsrik utveckling av logistikkedjor. Vi tror att utveckling sker genom att samla människor från alla branscher, från alla nivåer, från alla bakgrunder med en gemensam agenda att driva ledarskap inom Logistik & Transport.

Tema för konferensen 2018

check-mark  Global utblick
check-mark  Kina
check-mark  Framtidens materialhantering
check-mark  Moderna logistikanläggningar

check-mark  Supply Chain Excellence
check-mark  E-handel

check-mark  Årets hetaste start ups

  • Alla dagar
  • måndag 05 nov
  • tisdag 06 nov
  • onsdag 07 nov

Inga programpunkter matchade.

måndag

A3 - Global Outlook - Vad driver förändringar på den globala arenan?

A1 - Ny Tullagstiftning - Utmaningar och möjligheter för transport- och logistikbranschen

A3 - China – Changing the Way The World Works

A1 - Temporary city logistics - constant challenges call for flexible solutions

tisdag

A3 - Transporternas väg mot digitalisering – Är hamnarna nyckeln i de intermodala lösningarna ?

A1 - Logistikfastighetsboomen! – Hur tänker och agerar marknadens aktörer när kartan ritas om?

A3 - Handel 3.0 – kombinationen av ny teknik och effektiv logistik avgör striden

A1 - Bäst matte vinner? – lönsam lagerstyrning i det tredje årtusendet

onsdag

A3 - Framtidens Materialhantering - Automation, Robotisering, AI eller manuell hantering

A1 - Framtidens hållbara leveranstjänster - Hur kan vi utveckla hållbara och kostnadseffektiva leveranstjänster när e-handeln exploderar och konsumentmakten ökar?

A4 - Nu djävlar - Full fart framåt för hållbara transporter!

A3 - Logistik utanför boxen – Start Ups

A3 - Logistik Utanför Boxen - Förändringsresor