Varför ställa ut?

Välkommen till mötesplatsen för logistik- och transportbranschen

Logistik och Transport är Nordens ledande mötesplats inom logistik och transport – den självklara platsen för att introducera nya lösningar för branschen. Här samlas inköpare och beslutsfattare för att hitta innovationer, samarbeten, göra affärer och fånga upp de senaste trenderna.

Gränsöverskridande och spontana möten, workshops, luncher och andra mötesformer leder till nya oväntade innovationer inför framtiden.

  • Stärk ditt varumärke. Syns bland branschens nyckelpersoner och ledande leverantörer.
  • Träffa beslutsfattare från hela landet. Visa dina produkter & lösningar för tusentals besökare som beslutar om eller påverkar inköp. 83% av besökarna på mässan är beslutsfattare.
  • Förstärk relationen till nuvarande kunder. Ett perfekt tillfälle att nätverka och skapa långvariga relationer.

78 %

knöt nya affärskontakter på mässan

92 %

säger att deras helhetsintryck av mässan är bra/mycket bra

86 %

av utställarna tycket att besökarantalet är bra/mycket bra

86 %

av besökarna är beslutsfattare och påverkar beslut om inköp

TANJA VARNICA
Hållbarhetssamordnare, Catena

citation"Logistik & Transport är den enda mässan vi ställer ut på. Vi har varit med många gånger, årets mässa var en av de absolut bästa! Vårt företag är marknadsledande inom logistikfastigheter – vi bygger, äger och förvaltar – och finns idag på 129 platser i Sverige. Huvudsyftet för oss på mässan är att nätverka, stärka vårt varumärke och träffa kunderna, i första hand våra hyresgäster. Men på årets mässa har vi också fått leads på nya kunder och intressanta kontakter med byggbranschen. Det har varit väldigt givande!"
citation

PETER JUHLIN
Förbundsstyrelseledamot, Ledarna

citation"I år var första gången vi ställde ut på Logistik & Transport, men definitivt inte den sista! Vi är det enda fackförbundet bara för chefer och har 98 000 medlemmar. Inom Ledarna har vi branschföreningen Transport & Logistik, som riktar sig just till chefer inom denna sektor. Eftersom över 80 procent av besökarna på den här mässan är chefer på olika nivåer är det självklart att vi ska vara med här! Massor av medlemmar har också kommit till vår monter, de var jätteglada att se oss här. Vi har pratat om att vara en hållbar chef, om stöd i förhandlingar, inkomstförsäkringar, karriärrådgivning, chefscoaching och mycket annat. Att hålla kontakten med medlemmarna är huvudsyftet till att vi är med här, att rekrytera nya är en bonus. Men det har vi också gjort, i stort antal!
citation

VINCENT BECK
Marknadsansvarig Norden, DHL Supply Chain

citation

"Det roligaste med Logistik & Transport är det breda spektrat av deltagare. Här träffar vi kunder, leverantörer och kollegor. En perfekt mötesplats, både för att stärka vårt varumärke och träffa alla i branschen på ett smidigt sätt. I år hade vi vårt rekryteringsteam på plats och har även träffat logistikstudenter. Vi har haft jätteintressanta samtal, vilket var det viktigaste för oss. Men vi har också fört konkreta affärssamtal, bl.a. kring lagerlösningar. Vi upplevde ett väldigt tryck i montern och tycker att årets mässa var ännu bättre än fjolårets!"citation

citation

“Vi ställer ut på Logistik & Transport av ett enkelt skäl: här möter vi rätt besökare – både potentiella och befintliga kunder, varuägare, men också leverantörer och partners. DFDS har en historia av att bara vara fartygen. Men de senaste åren har vi växt väldigt snabbt inom contract logistics och door to door-lösningar. Vi vill täcka in hela värdekedjan och har nyöppnade lager i Borås, Jönköping och Karlstad. På årets mässa har vi haft otroligt bra diskussioner och fått flera intressanta leads. Vi är mycket nöjda!”
Linda Borgenstam, försäljningschef Norden, DFDS Logistics


“För oss har det varit en fantastisk mässa! Vi har fått jättemånga leads, både om truckar och serviceavtal. Vi säljer och hyr ut truckar, har haft en stark tillväxt de senaste tre åren och är idag en av Västsveriges ledande aktörer. Vi var med på Logistik & Transport för första gången i fjol. Det var en jättebra mässa då, men den går inte att jämföra med årets. Den har varit ännu bättre!”
Christian Andersson, försäljningschef GBG, Trollhättan Truck

citation

Säkra er plats på mässan!

Boka monter här »