Välkommen till Logistik & Transport

Svenska Mässan | 14-15 november 2024

Svenska Mässan | 14-15 november 2024

Nordens ledande mässa och konferens om logistik- och transportlösningar. Här möts beslutsfattare från flera grenar av branschen för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och inspiration, med det gemensamma målet att skapa ökad kompetens kring globala gemensamma utmaningar. Tillsammans hittar vi lösningarna för ett smartare logistikflöde.

“I år var första gången vi ställde ut på Logistik & Transport, men definitivt inte den sista! Eftersom över 80 procent av besökarna på den här mässan är chefer på olika nivåer är det självklart att vi ska vara med här! Att hålla kontakten med medlemmarna är huvudsyftet till att vi är med här, att rekrytera nya är en bonus. Vi ser Logistik & Transport som en otroligt bra mötesplats och vill vara med nästa år igen!”
Peter Juhlin, förbundsstyrelseledamot, Ledarna

 

“Vi ställer ut på Logistik & Transport av ett enkelt skäl: här möter vi rätt besökare – både potentiella och befintliga kunder, varuägare, men också leverantörer och partners. DFDS har en historia av att bara vara fartygen. Men de senaste åren har vi växt väldigt snabbt inom contract logistics och door to door-lösningar. På årets mässa har vi haft otroligt bra diskussioner och fått flera intressanta leads. Vi är mycket nöjda!”
Linda Borgenstam, försäljningschef Norden, DFDS Logistics

“Det roligaste med Logistik & Transport är det breda spektrat av deltagare. Här träffar vi kunder, leverantörer och kollegor. En perfekt mötesplats, både för att stärka vårt varumärke och träffa alla i branschen på ett smidigt sätt. Vi har haft jätteintressanta samtal, vilket var det viktigaste för oss. Vi upplevde ett väldigt tryck i montern och tycker att årets mässa var ännu bättre än fjolårets!”
Vincent Beck, marknadsansvarig Norden, DHL Supply Chain

Senaste nytt från Logistik & Transport

26 oktober / 2023

Logistikbranschen är hetare än någonsin

Trots minskade godsflöden – till följd av konjunkturnedgången – vill allt fler lära sig mer om hållbara, automatiserade och digitala lösningar. Det visade sig tydligt under Logistik & Transport på Svenska Mässan som noterade kraftiga ökningar, både på utställar- och besökarsidan. När Logi...
3 oktober / 2023

Göteborgs Hamns VD: “Vi behöver nya järnvägsspår och mer grön el”

För Göran Eriksson, ny VD på Göteborgs Hamn, har den gröna omställningen högsta prioritet: – Det börjar bli bråttom. Vi vill se mer lokalproducerad vindkraft. Och kapaciteten på järnvägen behöver fördubblas, säger han. Logistikbranschens stora utmaningar fokuseras i scenprogrammet på Logistik &...
4 september / 2023

Så kan elektrifierad godstrafik bli lönsam: dela laddstolpe!

Experterna är ense: en väl fungerande laddinfrastruktur är nyckelfaktorn för en omställning till elektrifierade kommersiella transporter. Nu visar en studie att ett smart planeringssystem, där företag bokar tid och delar laddstolpar, kan skapa nya affärsmöjligheter. – Vi ser en enorm potential, säg...

MEDIAPARTNERS