Besök Logistik & Transport

Effektivisering av logistik, lager, distribution och transport

Oförutsedda och oförutsebara risker inom flödeskedjan, ständigt föränderliga kundbehov, alltmer komplexa och multimodala transportnät och växande protektionism har nästan blivit vardagsmat inom logistik- och transportbranschen. Med andra ord, större variation och ombytlighet, jämte minskad synlighet i hela flödeskedjan, gör livet till en allt större utmaning för alla inblandade från transnationella logistikplanerare till transport- och distributionsföretag.

Nyckeln till att lösa dessa problem och göra flödeskedjorna så friktionsfria som möjligt är effektiv digitalisering och hantering av stora datamängder (Big Data). Besök Logistik & Transport och lär dig av ledande aktörer inom e-handeln, detaljhandeln, åkeri- och speditionsbranschen, logistikkonsulter samt programleverantörer.

Vi ses den 5-7 november!

VD, Einride

Robert Falck

"Mässan har varit helt fantastisk, vi är självklart med nästa gång igen.”

Head of shipping, Stena Line

Carl-Johan Hagman

“Jag kan inte säga nog hur viktig denna mässan är för Göteborg, Sverige och transportnäringen i Europa”

Vice VD, Idnet

Petter Lagström

“Jag tror att alla som besöker mässan är överens om att det är en bra mässa och att den är viktig för branschen.”

Sverigechef, Optiscan

Håkan Hammar

“Vi har haft ett högt antal bättre leads och om vi ska summera allt så har dessa dagar varit jättebra för oss.”

 

Partners 2018

                  

Medverkande organisationer

plan logo

transbortindustriforbundet logo