Välkommen att lämna ditt seminarieförslag till Logistik & Transport 2024!

Du som ställer ut på Logistik & Transport 2024 är välkommen att lämna ditt seminarieförslag nedan. Det kommer att vara en öppen scen på mässan med kunskapshöjande seminarier och case från branschens ledande nyckelpersoner. I år kommer seminarierna vara samlade under följande fyra teman:

 • Global försörjning: Hela havet stormar
 • Lagstiftning/Infrastruktur: Redo för ett annat klimat?
 • Fastigheter, lägen och transportörer: Den nordiska logistikkartan
 • Lönsamhet & Automation: Logistikens pris – jakten på lönsamhet

Hela havet stormar
Det “nya normala” vägrar att infinna sig hos det globala logistiksystemet: nya grynnor har dykt upp i form av rebellattacker mot den kommersiella sjöfarten i Röda havet, och torka i Panama-kanalen, samtidigt som rederierna skapar nya allianser. Under det här spåret diskuterar vi vad som händer i världen och i det globala logistiksystemet, och hur det påverkar svensk företagsverksamhet.

Redo för ett annat klimat?
Klimatförändringarna sker i detta nu, och människorna försöker både förhindra dem och anpassa sig. Ny teknik och nya affärsidéer väntar kring hörnet – hur kan de bidra till en grönare och skönare värld? Vi har även politiska institutioner, kanske framförallt EU, som snabbt släpper lagstiftning för att styra företagsverksamhet i en hållbarare riktning. Under det här spåret pratar vi innovation för framtiden och får koll på den lagstiftning som kommer.

Den nordiska logistikkartan
Finland sägs logistiskt vara en ö och Norge betyder “vägen mot norr”. Men vilka är de viktigaste nordiska logistiklägena och gods stråken och hur påverkas logistikkartan av Rysslands angreppskrig och vårt kommande Natomedlemskap? Under det här spåret diskuterar vi den nordiska logistikkartan – både med fokus på marknad, där de stora transportörerna ger sin syn, men också på logistiklägen, godsflöden och hur dessa påverkas av en allt osäkrare omvärld.

Logistikens pris – jakten på lönsamhet
E-handeln minskade i omsättning men inte volym 2023, begagnatmarknaden växer och e-mathandeln tvingas mot att visa utsikter för lönsamhet. Lägre värde på godset driver behovet av att minska kostnaderna för transport och logistikhantering, inte minst inom lastmile. Hur skapar man effektiva kedjor, är tunga automations investeringar svaret? Vilken teknik kan koppla upp det cirkulära flödet och när blir robotar och självkörande fordon verklighet i stor skala?


För att ditt seminarium skall bli antaget, är det vissa grundkriterier som skall vara uppfyllda:

 • Vara utställare
  Den som ska ansvara för seminariet ska vara utställare på Logistik & Transport 2024.
 • Vara aktuellt
  Gärna att företaget tillsammans med kund presenterar aktuella lösningar och erfarenheter. Vi önskar kundcase, marknadstrender, inspirationsföreläsningar och goda exempel som kan inspirera våra besökare.
 • Säljpresentationer kommer inte att godkännas för medverkan – berätta om ett case, en vision eller en lösning.
 • Vi ser gärna att seminariet har en koppling till något av Logistik & Transports fyra teman för 2024.

Praktisk information

 • För att lämna seminarium måste du först registrera dig och skapa ett login (det är inte samma som till Utställarservice Online)
 • Varje programpunkt är ca 20 minuter
 • På scenen finns ståbord och teknisk standardutrustning med bland annat högtalaranläggning och skärm/duk för presentationer
 • Tekniker finns på plats under scenprogrammet
 • Exponering av scenprogrammet på digitala skärmar
 • Exponering av er programpunkt på Logistik & Transports hemsida
 • Seminarierna på Logistik & Transport är som regel 20 minuter och genomförs som scenpresentation med stöd av PowerPoint. I det fall annat format såsom tidsåtgång, föreläsningsform (t.ex. workshop) önskas så måste detta tydligt framgå i inskickad beskrivning.

Beskrivning av seminariepunkt

Rubrik
Ska vara relevant, betydelsebärande och kunna stå självständigt
Föreläsare
Om du registrerar seminariet åt någon annan så kryssa ur rutan och klicka på plustecknet för att lägga till föreläsare.
Beskrivning av föreläsningen
Denna fullständiga beskrivning kommer också att publiceras i online-program. Här har du möjlighet att beskriva aktualitet i ämnet och skapa ett intresse hos den potentiella besökaren.
Biografi
Valfritt

Du kan logga in och göra kompletteringar så länge anmälan är öppen t.o.m. 31 maj.

Datum

Följande datum gäller för att din föreläsning skall kunna bli en del av Logistik & Transport 2024.

 • 31 maj, sista inlämningsdatum
 • 14-15 november, Logistik & Transports genomförande

Antagningen sker löpande så om du redan nu vet vad du vill föreläsa om, vänta inte utan registrera direkt då tiderna kan fyllas innan sista inlämningsdatum passerat.

Har du någon fråga, tveka inte att kontakta: Jenny Lans, Content Planner, [email protected]

Lämna seminarieförslag