Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering i samband med Logistik & Transport. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: logistik@svenskamassan.se

För mer information, kontakta:
Jan Nilsson, affärsansvarig, +46 31 708 86 64,  jan.nilsson@svenskamassan.se