KONFERENSPROGRAM 2019

Logistik & Transport erbjuder den tyngsta konferensen i branschen. Här diskuteras de senaste problemställningarna och utmaningarna inom logistik och transport. Från omvärldsbevakning till verkliga case. Detta är genvägen till din framtida transport- och logistikstrategi.

Vår ambition är att debattera, utveckla och sprida ”state of the art” lösningar för såväl nordiska som globala varuflöden. Genom att samla framstående företrädare för näringsliv, stora och små företag, forskning och politik vill vi flytta gränsen för nyttjandet av de bästa lösningarna i praktisk funktion och verklighet. Vi vill få  beslutsfattare, med någon form av koppling till varuflöden och dess kringliggande tjänster och servicebehov, att samlas, utbyta erfarenheter och inspirera varandra till framgångsrik utveckling av logistikkedjor. Vi tror att utveckling sker genom att samla människor från alla branscher, från alla nivåer, från alla bakgrunder med en gemensam agenda att driva ledarskap inom Logistik & Transport.

  • Alla dagar
  • tisdag 05 nov
  • onsdag 06 nov
  • Plats

Inga programpunkter matchade.

tisdag
Inledning - Ständig förändring
Varans väg till kund
En traditionell bransch under digital- och grön transformation
Teknikrevolutionen  
onsdag
I huvudet på en logistikchef
Logistikens Start Ups
Transportslag i samverkan för hållbara och säkra transporter
Entreprenörskapets drivkrafter