Konferens­program

Se konferensspår samt ett axplock av årets talare nedan. Konferensprogrammet i sin helhet publiceras efter sommaren.

Se konferensspår samt ett axplock av årets talare nedan. Konferensprogrammet i sin helhet publiceras efter sommaren.

GLOBAL FÖRSÖRJNING I EN NY VERKLIGHET
Pandemi, krig och naturkatastrofer. Riskerna och störningarna ökar i de globala försörjningskedjorna, och årtionden av stabila nätverk av billiga transporter och ökad global handel är kanske ett minne blott. Hur ska företag tänka kring sin försörjning i en osäker omvärld, och hur ser framtidens försörjningsnätverk ut när verkligheten plötsligt förändras.

Tisdagen den 8 november kl. 9.30-12. Se några av talarna nedan.

Köp konferensbiljett

FREDDY JÖNSSON HANBERG
Rise/MW Group

LENA SELLGREN
Chefsekonom, Business Sweden

FREDRIK HASSEL
Senior Advisor, SAAB

BIRNA ODEFORS
Vd (area MD), Maersk Skandinavien

DET SVENSKA LOGTECH-UNDRET
Sverige leder innovationsligan och toppar listan över hur mycket riskkapital som investeras i transportrelaterade bolag i Europa. Bara under 2021 investerades 4 miljarder USD i svenska transporttech-fenomen som Northvolt, Einride, Instabox och Heart Aerospace. Varför är Sverige så framstående inom transport- och logistikrelaterad innovation, och hur kommer de här bolagen att påverka framtiden inom hållbara, digitaliserade transporter?

Tisdagen den 8 november kl. 13-16.30. Se några av talarna nedan.

Köp konferensbiljett

AURORE BELFRAGE
“Techdiplomat”, medgrundare Sustechable

TOM ANDERSSON
Utredare transportinnovation, Trafikanalys

ALI GHOCE
Vd/grundare, Gordon Delivery

CHRISTOFER ROSENGREN
Chief Technology Officer, X Shore

FRAMTIDENS LOGISTIKFASTIGHETER: FRÅN LAGERLÅDOR TILL DIGITALA MOBILITETSKLUSTER
Behovet av logistikytor bara växer, drivet av e-handelns tillväxt, den cirkulära omställningen och behovet av att säkra produkttillgång. Ytbehovet driver också ökad lagerautomation, och i omställningen mot ett elektrifierat, digitaliserat transportsystem ställs allt högre krav på fastigheterna vad gäller hållbarhet, energiförsörjning och utformning.  Vilken roll har fastigheter och logistikområden i omställningen och hur ser framtidens affärsmodeller för logistikfastigheter ut?

Onsdagen den 9 november kl. 9.30-12. Se några av talarna nedan.

Köp konferensbiljett

EVA VAN DER PLUJIM-KOK
Global forskningschef, Prologis

HANS SAHLIN
Affärsområdeschef logistik, Castellum

JOHANNA SÖDERLUND
Projektledare, Link 40 Next Step

MANILLA SHILLINGFORD
Projektedare Innovation, hållbarhet mobilitet, Next Step

ELDRIVET OCH CIRKULÄRT – NÄR HÄNDER DET?
Elektrifieringens hjul snurrar allt fortare, och många står handfallna inför de enorma investeringar och alla teknikval som behöver göras när logistiken och transportsystemet ska gå från fossildrivet och linjärt till hållbart och cirkulärt. Fordonsindustrin satsar miljarder på att utveckla nya drivlinor, samtidigt som samhället skriker efter gröna energikällor, laddinfrastruktur och elkapacitet. Hur ska klimatmålen nås, vilka aktörer blir drivande, vad innebär den cirkulära omställningen för framtidens försörjning?

Tisdagen den 9 november kl. 13-16.30. Talare på detta spår kommer att publiceras här inom kort.

Köp konferensbiljett