Fokusområden på Logistik & Transport 2017

För 2017 års Logistik & Transportkonferens fortsätter ambitionen att vara i utvecklingens framkant och förflytta branschen framåt.

Detta vill vi göra genom att diskutera de mest aktuella och viktigaste frågeställningarna inom logistikbranschen. Exempelvis så fortsätter vi fördjupningen ”slaget om distributionskanalen” med distribution för B2B, B2C, via butik, e-handel eller omni. Vi tar ett djupt grepp om ”city logistics” och sista kilometerns logistik. Vi diskuterar vad de nya flödena betyder för framtidens logistikfastigheter.

Digitalisering som förändringsmotor, med trender och konsekvenser analyseras. Inom kärnämnet ”materialhantering” diskuterar vi kopplingen mellan förpackningen och e-handelns krav på effektiv orderhantering.

Ett nytt område som vi tror kommer att kunna locka vår primära målgrupp ”beslutsfattare inom varuägande företag” är konferensspåret om logistikprojekt då vi presenterar verkliga case som behandlar faktisk förändring och projektets väsen då erfarna projektledare från namnkunniga e-handelsbolag delar med sig av lärdomar och tips.

Transport är för oss ett viktigt nyckelområde, där vill vi ta upp frågor som effektiva intermodala lösningar, globala transportlösningar, konkurrens på lika villkor mellan trafikslagen, vägslitageskatt, flygskatt, ”vart går politiken”, utflaggning av transportnäringen. Och givetvis väver vi in hållbarhetsaspekten och forskning i våra konferensspår.

Läs mer om våra fokusområden>