Digitaliseringens vindar sveper genom Logistik & Transport 2017

26 June / 2017

Världen har aldrig utvecklats så snabbt som nu. Och trots detta ökar hastigheten hela tiden. Vi ser disruption uppstå i område efter område, och varför skulle logistik och transport vara annorlunda? Naturligtvis händer detta även inom våra segment, på många håll har det redan skett och på andra är vi alldeles i början.

Utvecklingshastigheten kan observeras överallt. Digitaliseringen sveper genom samhället och förändrar allt. Vi har idag förmågan att inte bara samla in gigantiska mängder data utan också att exploatera dessa på nya sätt. Likaså känns möjligheterna med automation gränslösa. Både gällande fysiska processer, såsom produktion, transport och hantering, och beslutsfattande. Vi bygger också om våra städer och vår infrastruktur för att hantera morgondagens krav från invånare, näringsliv och samhällsfunktioner. Hållbarhet har blivit en självklar ledstjärna i allt fler verksamheter. Vi ser hela tiden nya tekniska lösningar på stora problemområden såsom mobilitet, energi- och varuförsörjning med mera.

Det är allt detta vi tar pulsen på under årets konferens.

Dessa vågor av utveckling och potential genomsyrar årets program. Vissa av våra programpunkter tar upp utvecklingen direkt, vissa lyfter fram intressanta och tongivande personer som är med och driver världen framåt inom många områden. I talarlistan har vi politiker, företagsledare, experter, forskare och entreprenörer. Alla uppvisande ett engagemang utöver det vanliga för att ta logistik och transport in i framtiden.