NREP Logicenters fortsätter utveckla i Brunna logistikpark i samarbete med Zalando

NREP Logicenters, Nordens största ägare och utvecklare av moderna logistikfastigheter, fortsätter utveckla Brunna logistikpark för att möta efterfrågan från växande e-handelsföretag.

 

NREP samarbetar med Zalando, den största e-handlaren i Europa inom mode, för att snabbt skapa en lösning för Zalandos lokala distribution i Norden. Etableringen sker i två steg bestående av en första befintlig 13.000 kvadratmeters fastighet som NREP har förvärvat från NCC följt av en ny 30.000 kvadratmeters distributionscentral som NREP nu börjat bygga i samma område.

 
”En operationell utmaning för snabbväxande e-handelsbolag är att med korta ledtider få tillgång till den nödvändiga fastighetsinfrastruktur som krävs för att kunna möta sina kunders krav på service och leverans”, kommenterar Matthias Kettelhoit, Commercial Head på NREP Logicenters.

 

NREP Logicenters har sedan tidigare förvärvat mark i Brunna och är en av huvudaktörerna i området. Företaget ser ökad efterfrågan och kommer fortsätta investera i området.

 

”Brunna är idag ett av de mest attraktiva logistikområdena i Norden, som med sin strategiska placering är idealisk för att med korta ledtider nå samtliga nordiska länder”, fortsätter Matthias Kettelhoit.

 
”För att utveckla den infrastruktur som behövs för att stödja den snabba utveckling vi ser nu så måste kommuner, godsägare, logistikoperatörer och industriaktörer framåtblickande arbeta tillsammans. I Sverige har vi tidigare gjort liknande satsningar med utveckling av attraktiva logistikområden utanför Borås, Jönköping, Nykvarn och Rosersberg. I Norge utvecklar vi nu ett område söder om Oslo och i Danmark utvecklar vi söder om Köpenhamn i Køge och Greve” kommenterar Rickard Dahlberg, CIO på NREP.

 
”Efterfrågan på moderna logistikanläggningar med rätt lägg är stort och vi för ständig dialog med flera kommuner och markägare i intressanta logistikområden för att kunna göra liknande satsningar” avslutar Matthias Kettelhoit.