Den nya trenden: mindre paket, ökad automatisering

10 October / 2017

Henric HasthE-handeln driver på en förändring av logistik och materialhantering.
– Granulariteten ökar, det vill säga vi får fler och storleksmässigt mindre ordrar. Det innebär en logistisk utmaning som ökar behovet av effektiva plocklösningar och helt automatiserad materialhantering, säger Henric Hasth, VD på Toyota Material Handling Sweden.

Toyota Material Handling, som medverkar på Logistik & Transport 7-8 november, är globalt marknadsledande på materialhantering, automationslösningar och truckar.

Företaget är inne i en expansiv fas, påverkad av starka trender:
– Det ställer nya krav på företagens logistiklösningar, säger Henric Hasth.
– Och därigenom nya krav på oss som leverantör att erbjuda effektivare lösningar med bl a anpassad design av truckar och plocklösningar och olika typer av automationslösningar.
Dessutom, konstaterar han, påverkas hela det globala logistikflödet av den pågående urbaniseringen.
– Framförallt i närheten av de större städerna ökar kraven på fler nya distributionsbyggnader som hanterar e-handel.

För Toyota är det viktigt att ligga i framkant på den digitala utvecklingen. Inte minst genom den nya generationen smarta truckar.
– De är digitaliserade genom det vi kallar “I_Site”. Varje truck är en egen individ, uppkopplat mot ett centralt system, förklarar Henric.
Det är viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt. Truckar är ju inblandade i många arbetsolyckor.
– Fel hanterade riskerar de att orsaka stor skada på personer och material i arbetsmiljön. Därför är det otroligt viktigt att kunna reglera truckarna, t ex vem som har rätt att köra dem.
Den som inte har rätt att köra trucken kan heller inte starta den. Hastigheten regleras i olika förarprofiler som kopplas till föraren och dennes behörighet, så att trucken inte kör för fort eller bromsar för hårt.
Truckarna är också smarta ur underhållssynpunkt: när den behöver service eller renoveras ger trucken ifrån sig en felkod till tekniker, som identifierar felet och löser problemet snabbt.

Med hjälp av data som samlas i trucken, t ex hur långt den kör, kan man säkerställa en bättre produktivitet, optimera lager och plockhantering, etc.
– Målet är att underlätta för stora kunder inom produktion och lager att automatisera enkla flöden. Därför blir förarlösa truckar allt hetare.
– Våra förarlösa truckar kan enkelt leverera gods mellan definierade positioner. När våra kunder slipper bemanna flera skift blir det en otroligt effektiv, billig och säker lösning, säger Henric Hasth.

Han utvecklar sina tankar kring den snabba utvecklingen i ett seminarium under Logistik & Transport där också Toyota är stor utställare.
Förutom att sälja produkter och system har Toyota Material Handling en stor serviceorganisation och erbjuder finansieringslösningar till sina kunder.
– Det är en mycket bra och viktig mässa för oss. Vi får möjlighet att visa upp oss, vad vi kan och vad vi gör. Vi räknar med att träffa många befintliga kunder och, förhoppningsvis, en hel del nya.

Henrik Hasth medverkar under programpunkten: Megatrender ritar om transportlandskapet – digitalisering och globalisering med internationell utblick den 7 november kl 09.30-12.00.

Se hela konferensprogrammet här >