Digitaliserad flygledning – nu tar det fart på allvar!

Flygplatser utan bemannade flygledartorn – en vision kan tyckas, men redan en verklighet.
– Erfarenheterna hittills är mycket positiva. 2020 räknar jag med att tekniken kan finnas i drift på flera flygplatser, säger Ann Persson Grivas, generaldirektör på Luftfartsverket.

•• Frågorna kring digitalisering och teknikutveckling tas upp i seminariespåret Transport och innovation på Logistik & Transport 8 november.
Ann Persson Grivas, som medverkar där, menar att ett stort teknikskifte är på gång inom flygtrafikledning.
– Vi jobbar intensivt med den frågan. Precis som med annan digitalisering ser vi här stora möjligheter till effektiviseringar, säger hon.

•• Digital ledning av flygtrafik, så kallad Remote Tower Services, innebär att man flyttar flygledarna från flygplatsens flygledartorn till en kontrollcentral.
Det är redan verklighet. Örnsköldsvik Airport var först ut med fjärrstyrd flygtrafikledning, som togs i drift i april 2015.
Flygledningen sköts på distans från LFVs Remote Tower Center på Sundsvall Timrå Airport, med hjälp av stora bildskärmar och fjärrstyrda kameror som täcker 360 grader.

•• Enligt Ann Persson Grivas är erfarenheterna hittills mycket goda.
– Det känns mycket bra och flygledarna tycker att RTC är en oerhörd hjälp i det operativa arbetet.
– För oss är ju säkerheten den allra viktigaste aspekten. Och vi har inte haft några allvarliga incidenter i Örnsköldsvik, betonar hon.
Hon vet att vissa flygledare till och med föredrar att jobba med den nya digitala tekniken jämfört med att leda trafiken på traditionellt sätt.
– I vissa lägen ser man bättre på en bildskärm, där man t ex kan zooma in och zooma ut, du får en väldig detaljkontroll, konstaterar hon.

••2016 bildade Luftfartsverket och Saab tillsammans SDATS, Saab Digital Air Traffic Solutions, med syfte att utveckla, marknadsföra, sälja och drifta Remote Tower Services nationellt och globalt.
– Det pionjärarbete vi bedrivit för att utveckla fjärrstyrd flygtrafikledning röner mycket stort intresse i omvärlden, säger Ann Persson Grivas.
Går vi mot en utveckling där vi till sist bara har ett flygledartorn i hela Sverige?
– Nej, jag kan inte se att det blir så. Oavsett hur många det blir i framtiden måste vi alltid säkra tillgänglighet och kapacitet
– Men ambitionen är klar: förutom att driva flygtrafikledningen i Örnsköldsvik på distans från RTC i Sundsvall är flygtrafikledning i både Sundsvall och Linköping på gång in i samma central.