“Robotarna tar snart över”

Plockprocesserna, som är helt avgörande för den interna logistiken, genomgår en snabb teknikutveckling. I nästa generations plock tar robotar över en rad arbetsmoment.
– Jag är övertygad om att robottekniken slår igenom på bred front de närmaste åren , säger Malin Schäfer, VD för Knapp Norden.

Malin Schäfer

Malin Schäfer medverkar i ett seminariespår som fokuserar hur e-handeln tvingar fram nya lösningar kring materalhantering, 8 november på Logistik & Transport på Svenska Mässan.

Knapp-koncernen, med huvudkontor i Österrike, är specialister på automatiserad internlogistik för produktionsanläggningar och lager.
– Man kan säga att våra lösningar håller sig inom fyra väggar, säger Malin.
– Enkelt uttryckt levererar vi hård- och mjukvara, vi kombinerar olika tekniker, för att kunna plocka och transportera en vara på snabbast möjliga sätt.

Bland storkunderna märks företag inom läkemedel, hälsa/skönhet, mode, livsmedel, detaljhandel och industrilösningar. Många jobbar med e-handel.
– Från e-handelsföretagen finns idag en stor efterfrågan på flexibla lösningar, eftersom man växer väldigt snabbt. Samtidigt vill man ha en kort payoff-tid.
– Anledningen är enkel: e-handlarna vill inte måla in sig i ett hörn och göra en investering som inte visar sig svara upp mot framtida behov. 
Många har en enormt stor artikelstruktur som ställer krav på yta och volym.
– Man vill lagra mycket men samtidigt ha snabb access för allt snabbare leveranser. Helst ska varan nå slutkunden nästa dag.

Malin konstaterar att e-handelsboomen lett till en snabb teknikutveckling. Diskussionens vågor går höga kring vilken plockdesign som egentligen är bäst: pick-by-light, pick-by-voice, RFID, streckkodsläsning, smarta glasögon…
– Vi jobbar med alla. Vad som passar bäst för kunden är naturligtvis individuellt, beroende på hur företagets struktur och framtidsplaner ser ut.

Allra hetast, enligt Malin Schäfer, är pick-by-vision – byggd på robotteknik.
– Vi har ett eget bolag som sysslar med visionteknik, som är förutsättningen för nästa generations automatiska pick. Vi erbjuder alltmer avancerade lösningar och har redan gjort ett antal installationer där vi integrerat robotar.
– Många av våra kunder har ett intresse av den här tekniken, som hela tiden vidareutvecklas. Jag tror att vi snart ser robotar som överträffar den mänskliga arbetskraften i plockprocessen.
Riktigt där är vi ännu inte, menar hon.
– Men det är inte långt borta. Det handlar bara om några få år.

Malin Schäfer medverkar under programpunkten: Materialhantering i en digitaliserad värld, e-handeln tvingar fram nya lösningar den 8 november kl 09.00-12.00.

Se hela konferensprogrammet här >