Ahlsell SmartCube Success Story

16 October / 2018

 KhartwallAhlsell Sverige har genomgått en enorm expansion under de senaste tre åren och investerat tiotals miljoner euro i nya höglager utbyggnader. För att klara denna nya utvecklingen behövde de en lämplig och effektiv lastbärare vilket visade sig vara K. Hartwall SmartCube®.

Ahlsell är Sveriges ledande distributör av omfattande produkter och tjänster inom VVS, el, verktyg och maskiner, kylning, byggnader, tillbehör och skyddsutrustning. De har genomgått en enorm expansion de senaste 3 åren och investerat tiotals miljoner euro för att bygga ett nytt 12 000 m² stort lager med 100 000 pallplatser och ett automatiserat plockningssystem. Det nya lagret byggs nu och för denna nya operation behöver de en lämplig och effektiv lastbärare.

Ahlsell har under de senaste 15 åren köpt fällbara pallboxar i plast och har ca 7000 enheter i bruk. Pallboxarna i plast uppfyllde deras behov i det interna lagret, leveranser till butiker och större kontrakterade slutanvändare. Tyvärr på grund av brist på lagringsutrymme har Ahlsell tvingats lagra dem utomhus hela året vilket leder till att snö och vatten måste tas bort och enheterna måste torkas innan de tas i bruk. Denna hanteringen är både tidskrävande och dyr.

Boxarna hanteras hårt och går lätt sönder eftersom de är gjorda av plast. Detta lägger till reparations- och reservkostnader till räkningen. Dom fällbara plastboxarna har stängda väggar som gör det omöjligt att se lasten, detta ger lager och butikspersonal extra arbete vid planering av leveranser eftersom de behöver öppna varje plastbox för att se innehållet.

För att göra detta projektet till en riktig vinnare och ta reda på andra behov och idéer gjorde vi på K. Hartwall en grundlig analys i butikerna, centrallager och lokala DC-enheter. K. Hartwall intervjuade medarbetare med olika ansvarsområden, som alla hanterade varorna och dom olika lastbäraralternativen. Resultatet av dessa förberedelserna och hårda arbetet gav både Ahlsell och K. Hartwall svar på logistik, transport och lastbärarkraven.

KhartwallSom nästa fas i behovsanalysen genomförde Ahlsell ett pilotprojekt med 30 SmartCube® som pågick under tre månader för att utvärdera uppfyllandet av kraven i analysfasen. Funktioner som fick högsta poäng var kompatibilitet med befintlig flotta, låga underhållskostnader och enkel hantering både i lager, DC och i butikerna.

Som Joakim Kvelland, transport- och logistikchef på Ahlsell säger: “Testresultaten överträffade alla våra förhoppningar. Här på vårt centrallager var vi ganska positiva mot de nya lastbärarna, eftersom de kommer att spara oss mycket tid i vår verksamhet. Att kunna se innehållet i varje SmartCube® och se misstag på ett tidigare stadium är också en stor fördel. Men den riktiga jackpoten kom när vi fick feedback från butikerna som verkligen älskade SmartCube®, eftersom de lätt kunde använda den i butikerna som en displayenhet tack vare den öppna dörrfunktionen. Med dom fällbara pallboxarna var butikerna tvungna att lossa varje enhet för att känna till innehållet och sedan lägga varan på en pall eller en hyllan i affären vilket är mycket förlorad tid”.

Ahlsell har nu beställt den första satsen SmartCube® vikbara burar och har för avsikt att byta ut alla dom fällbara plastboxarna de har i sin verksamhet idag. Ahlsell har också godkänt K. Hartwall som partner för produktutveckling vilket är den bästa situationen för att fortsätta utveckla produkten enligt Ahlsells nuvarande och framtida behov, vilket leder till nya möjligheter till kostnadsbesparingar för logistikbranschen och dess aktörer.