Helt integrerade litium-jon-lösningar från Toyota

9 October / 2018

Toyota_BT_Levio_LWE140_Li-ion_ChargingAtt effektivisera är en nyckelprincip i Toyotas lean-tänkande, och de senaste årens introduktion av litium-jonteknologi är ett utmärkt exempel på hur man kan uppnå besparingar. Initialt såg man främst fördelarna inom flerskiftshantering, tack vare den högre prestandan kombinerat med snabb pausladdning. Detta innebär att man inte längre behöver använda sig av batteribytessystem – vilket medför en betydande kostnadsbesparing och minimering av batteribytes hantering. Nu börjar dock de fördelar som associeras med Li-jon även bli attraktiva för lågintensiva verksamheter tack vare energibesparingar, användarvänligheten och säkerhetsfördelarna.

Toyota har beslutat att helt och fullt dra nytta av litium-jontekniken, och har därför etablerat sitt eget modulära designkoncept som erbjuder många fördelar.

Modulära litium-jonlösningar
En huvudsaklig skillnad med Toyotas modulära tillvägagångssätt är att konceptet baseras på cellmoduler. Batteriets kapacitet avgörs av antalet moduler och som konfigureras för att anpassas mot kundens behov. En annan fördel med modulkonceptet är att det lätt går att byta ut en modul – något som snabbt kan utföras av en Toyota servicetekniker, vilket reducerar risken för driftstörningar.

Förbättrad energieffektivitet
Väsentligt förbättrad effektivitet vid laddningsprocessen och reducering av värmealstring betyder att litium-jonbatterierna ökar sin energieffektivitet med 20-25% jämfört med blysyrabatterier. Dessutom ger det nya batterisystemet stabila spänningsförhållanden oberoende av laddningsnivå. Detta i kombination med pausladdning gör att litium-jon normalt sett bibehålls på en relativt hög laddningsnivå vilket resulterar i betydande lägre behövd batterikapacitet än bly/syra.

Att eliminera utrymme och resurser
– Litium-jonbatterier är underhållsfria och tack vare pausladdning har behovet av batteribytessystem också eliminerats. Detta sparar utrymmen och mycket resurser som många verksamheter för närvarande utnyttjar för batterihantering säger Susanne Wallgren, produktchef lagertruckar på Toyota Material Handling Sweden.