MOVO fördubblar lagerutrymmet

För företag som behöver mer lagringsutrymme, vill öka nyttjandet av befintliga lokaler eller minska expansionsyta kan mobila pallställ vara en smart lösning.

JulaJULA i Skara har nyligen avslutat etapp två av sin lagerutökning och valde de mobila pallställen MOVO från Constructor. År 1985 öppnades det första Julavaruhuset med kombinerat huvudkontor och centrallager i Skara.

JULAs centrallager i Skara är ett så kallat kompaktlager med mobila pallställ som inrymmer 110 000 pallplatser. Lösningen ger nästan en fördubbling av centrallagrets totalkapacitet, detta tack vare JULAs takhöjd på 10,3 meter som gjort att man kunnat stapla sex pallplatser på höjden i de flesta utrymmen.

MOVO-systemet är elektriskt styrt och består av pallställ, monterade på räls, som klarar laster på upp till 24 ton per vagnsektion. Vagnarna kan i sin tur göras hur långa som helst, vilket ger i teorin kan ge oändlig last. En kompakt lagring gör att man kan få ut ungefär 80 procent mer pallplatser jämfört med ett traditionellt lagersystem.

Kompaktlagring är en trend som blir allt starkare. Företag vill få in mer pallplatser på mindre kubikmeter och just därför har mobila pallställ blivit ett av Europas mest förekommande. Bara i Sverige finns mer än 100 installationer i både konventionell lagermiljö och i frysmiljö.