Express Talks: “Smart urban logistics – the future for cities”

Tisdagen den 5 november arrangeras Express Talks på Öppna Scenen. Detta är ett samarbete mellan Hannoverimpuls, Göteborg Stad/Business Region Göteborg, Hannover Messe och Svenska Mässan. Fokus är klimatsmart logistik: Smart urban logistics – the future for cities. Stadslogistik är en av de stora utmaningarna som alla växande städer måste möta om de vill bli framgångsrika och hållbara i framtiden. Representanter och nyckelpersoner från Hannover stad, Göteborg Stad, Volkswagen, Volvo, framstående forskare och start-ups diskuterar vilka beslut som krävs från företag, myndigheter och politiker under Express Talks på Logistik & Transport.

Se programmet »